Stichting SUVONO

 Wie zijn wij? 

Logo Stichting SUVONO

Help Stichting Suvono; sluit hier uw reisverzekering af!
 Stichting SUVONO
Wie zijn wij?

Malang is een stad in Oost Java waar in het verleden veel Nederlanders in welvaart en voorspoed woonden. Nog steeds is Malang een aantrekkelijke plaats om te bezoeken. Omringd door bergen is het er relatief koel en er is veel groen.

Maar er is ook grote armoede, zoals in de wijk Sukun. Midden in die schrale wijk werkt Pipiet, sociaal werkster, die er is geboren en zelf de eerste 5 jaar van haar leven niet kon lopen vanwege polio. Het gezin waarin zij opgroeide behoorde bovendien tot de allerarmste in de wijk. Ze proefde voor het eerst verse melk toen 25 jaar was. Nu deelt ze maandelijks vele glazen melk uit aan peuters in meerdere wijken van Sukun.

Uit Voorburg kreeg ze 180 kinder-tandenborstels, kleurdozen, pennen, potloden, schriftjes, gebruikt speelgoed en gebruikte kinderkleding, dat nog op de dag van aankomst meteen voor de deur van Pipiet's geboortehuis kon worden uitgedeeld. Zieke- en gehandicapte peuters laat ze onderzoeken en probeert ze hierna verder te helpen.

Ondanks de leerplicht en vrij onderwijs op de staatsscholen (Sekolah Negeri), kunnen toch veel kinderen niet naar school, omdat de ouders het boekengeld en het uniformpje niet kunnen betalen. Pipiet weet hier uit eigen ervaring als kind alles van. Met soms hulp en soms niet heeft ze toch de SMA (Havo) kunnen doorlopen.

Het gebeurde wel dat ze midden onder de les de klas werd uitgeroepen door de administrateur, omdat de achterstand van betalen steeds verder opliep.. Ze moest dan na de les alle klassen vegen! Nu betaalt ze al voor bijna 200 kinderen maandelijks het schoolgeld, de boeken en/of de schooluniformpjes, met behulp van enkele kennissen uit Voorburg , maar ook met spontane hulp elders uit Nederland. Meerdere kinderen kunnen nu zelfs naar een particuliere katholieke school voor 60 euro per jaar. Daar is het onderwijs goed en er is een prima sfeer. Natuurlijk zijn kinderen van andere geloofsovertuigingen daar ook welkom. Veel arme kinderen komen uit een islamitisch gezin.

Er zijn echter ook nog steeds kinderen thuis, omdat de ouders geen geld hebben. Zodra Pipiet er zeker van is, dat de ouders werkelijk met de rug tegen de muur staan, zodat hulp dringend is, word een foto gemaakt en komt het betreffende kind op onze website. Als u zelf ook een kind wilt helpen, klikt dan de link "'Adoptie' schoolkind" aan. Als er nog geen sterretje achter de naam staat, heeft dit kind dus nog geen hulp van onze stichting.

Onze projecten zijn direct aan de bron van de armoede. Pipiet kent de grote probleemgezinnen als geen ander. Mensen dus die helemaal niets hebben. Ze weet hoe ze wonen en in welke omstandigheden ze verkeren. Dat hou je in een Indonesische kampong nooit voor jezelf. Buren weten alles van elkaar.

Wat is er in die 10 jaar bereikt?

 1. Op 11 maart 2005 kwamen Pipiet Sulistyowati, Fenny Gerrits en Pim Vroegop, bij de Voorburgse notaris Mr. R.M. Dom, voor de oprichting van Stichting Suvono. In de loop der jaren groeide het aantal medewerkers en bestuurs-leden uit tot 22 personen in Nederland en Indonesie. Helaas is dit aantal met maar liefs 9 personen verminderd, wegens overlijden. De meesten van hen waren bij aanvang al 70-plussers. We hopen dit jaar het bestuur weer te kunnen versterken met nieuwe enthousiaste mensen. Wilt u meedoen? Laat het ons weten.

 2. Onze eigen Suvono-website is up-to-date dankzij Commissaris Jeroen van der Linde. We zijn inmiddels bekeken vanuit meer dan 100 landen met bijna 1,5 miljoen pagina-bezoeken.

 3. Het Bestuur beschikt over visitekaartjes, briefpapier en stempel, met eigen logo. Ook voedsel-uitdeel-zakken met hierop ons logo. Verder is er in Nederland een mooi Suvono-kleed voor gebruik in promotie-stands. Het was in gebruik bij wijlen voorzitter Harry van Kleef die er het land mee doortrok. Hopelijk is het weer beschikbaar voor de komende evenementen. bestuurlid Marco evenhuis ontwierp onze brochure en zorgde voor een door drukkerij Pietersgroede gesponsorde oplage van maar liefst 15.000 exemplaren.

 4. Op 11 januari 2006 werd in Malang uit noodzaak een Indonesische zuster-stichting opgericht, waardoor wij onze projecten zelf kunnen uitvoeren. Het is buitenlanders niet toegestaan om rechtstreeks hulp te verlenen of deel te nemen in een Indonesische stichting. Het bestuur van de Indonesische stichting (Yayasan Lembaga Kotakota Suvono = L.K.S.) bestaat dan ook uitsluitend uit Indonesiers. Pipiet Sulistyowati is hierin de spil.

 5. Dankzij onze sponsor van het eerste uur, de heer Willem Vuisting, hebben wij de eerste urgente zaken kunnen bekostigen. de heer Eduard Disch hielp ons met de huur en renovatie van onze locatie - nu met de naam RUMAH IMPULS SUKUN. Temidden van onze adopie-schoolkinderen en de scholen. Laagdrempellig en voor iedereen toegankelijk.

 6. De Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ons - via Stichting KICI (dat begin 2015 is opgegaan in een andere stichting), geholpen aan een fonds om onze aula te bouwen. De heer Eduard Disch hielp ons verder met de inrichting hiervan.

 7. In een relatief klein gebied van de grote wijk Sukun, werken wij samen met zeven scholen en een consultatiebureau dat rondtrekt. Wij verzorgen in Rumah Impuls Sukun dan een glas melk voor alle kinderen en berekenen geen kosten voor het consultatie-bueau voor gebruik van onze ruimte.

 8. Ons doel om een bescheiden bijdrage te mogen leveren voor kansen op goed onderwijs voor arme kinderen in de sloppenwijken van Sukun, heeft inmiddels zijn bestaansrecht opgeeist. Tegelijkertijd kunnen wij de cultuur en tradities onderhouden, door kinderen lessen te laten volgen in traditionele danskunst, het maken van dansmaskers en het vervaardigen van specifieke Malangse batik.

  Zo brengen wij ook opnieuw leven in de wayang Beber, een vorm van wayang, die vrijwel geheel is verdwenen. ook stimuleren wij de ontwikkeling van moderne culturele dansen. Zo scheppen wij de mogelijkheid om in een latere fase een optreden in Nederland te realiseren. (Tong Tong Fair e.a.) In Malang heet onze groep DEWI GANGGA en in Nederland SINAR BARU.

 9. Vanwege doeltreffende resultaten door medewerking te verlenen aan symposia in diverse steden, hebben wij, als Indonesische stichting L.K.S. ook ten doel gesteld om ons blijvend in te zetten voor het behoud van Nederlands-Indische gebouwen (historische monumenten) die steeds vaker plaats moeten maken voor moderne winkelcentra etc.

 10. Steun hebben wij ook van Nieuw-Guinea-veteranen, die actief zijn vanuit diverse organisaties. Een compacte groep mensen met een warm hart.

 11. Onze voedsel (maaltijden-) acties op straat voor bejaarden en gehandicapten is inmiddels ook een vast ritueel geworden, dankzij steeds wat donaties hiervoor. Voor 50 euro kunnen we al gauw een paar honderd mensen van eten voorzien. Ook de allerarmsten van kampong Sukun worden op onze bijzondere dagen niet vergeten. We brengen dan rijst en 8 andere belangrijke zaken , zoals bakolie, zout en suiker, maar ook zeep.

 12. Op woensdag 28 maart 2012 hebben wij een kostbaar gezondheids-apparaat aangeschaft voor alle oudjes in de wijk Sukun. Het project stond al lang op ons verlanglijstje, maar de heer Ike Thung uit Diepenveen maakte het mogelijk. Op zijn 70-ste verjaardag hield hij een inzameling voor Suvono , i.p.v. cadeau's voor hem zelf. Een geweldig initiatief dat we belonen met de naam Projek Kesehatan Bapak Thung. (Gezondsheids-project meneer Thung) Zo helpen we niet alleen kinderen uit arme gezinnen met de school, maar nu dus ook de oudjes voor hun gezondheid en welzijn.

 13. Kringloop Voorburg is begonnen met de sponsoring van 5 Suvono-schoolkinderen en bij de kassa is en donatie-bus geplaatst. Hierin komt ook nog eens 10% van de bedragen van bepaalde verkochte - geselecteerde goederen. De opbrengst mag worden gebruikt voor uitstapjes met de Suvono-kinderen, etc.

 14. Via Lara te Rietmolen en Martijn zijn ons nu vier mooie laptops geschonken door de firma Scheer & Foppen voor gebruik in Rumah Impuls Sukun. De eerste laptop is inmiddels in Malang aangekomen en al voorzien van nieuwe software en klaar gemaakt voor gebruik ,door onze vaste computer-specialist in Malang (pak Jan), die wij veel dank verschuldigd zijn over de afgelopen jaren.

 15. Gaat het er van komen? Om de circkel helemaal rond te krijgen? Om onze grote Suvono-kinderen straks een verpleegsters-opleiding aan te bieden en ze na het succesvol behalen van de dipoma's, in Nederland te plaatsen - via onze commissaris Hwie Liong Liem (Den Haag) voor een periode tot 3 jaar - tegen een minimum Nederlands-salaris? Met hulp van de Indonesische overheid (sterk gereduceerde - of gesubsidieerde verpleegstersopleiding) en de Nederlandse overheid (werkvergunning en tijdelijke verblijfsvergunning ) moeten we het kunnen.


In 10 jaar hebben we veel bereikt. Maar we zijn er nog lang niet. Het is erg leuk om kinderen in de kampong vertrouwd te maken met gewone mensen uit Nederland, die hen een warm hart toedragen. Dat warme hart toedragen wordt dan wederzijds.

Helpt u mee? Heel graag en van harte welkom!Deze pagina is in het verleden enkele keren aangepast, onder meer bij het tweejarig bestaan van de stichting. De oude paginas zijn niet helemaal in de archieven verdwenen, u kunt deze nog altijd bekijken via:
· tweede pagina.
· eerste pagina.

Laatste aanpassing: mei 2015
suvono.nl · online doneren · © 2005-2021

3,280,068 pageviews Mede mogelijk gemaakt door indahnesia.com